Inline
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
Przeglądaj bazę agentów

Aktualności - ipolisa.pl: Co obejmuje ubezpieczenie OC?

ipolisa.pl: Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Zakres ubezpieczenia OC jest uregulowany ustawowo, co oznacza że odpowiedzialność każdej firmie ubezpieczeniowej z tytułu umowy OC jest taka sama. Od czego jednak chroni ubezpieczenie OC? Chroni kierowcę, pasażerów, czy może samochód? Kiedy możemy skorzystać z polisy OC i czy są jakieś granice odpowiedzialności zakładów ubezpieczeniowych? – na te pytania odpowiadają eksperci internetowej porównywarki ubezpieczeń ipolisa.pl. Ubezpieczenie OC jest obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę na posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczącym zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).Właściciel zarejestrowanego w Polsce pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową, która samodzielnie ustala taryfy oraz wysokość składek – oczywiście po uprzedniej kontroli tych taryf przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy.Jako że ubezpieczenie OC jest uregulowane prawnie, każdy zakład ubezpieczeń zapewnia w ramach polisy taką samą ochronę.Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Ubezpieczenie OC zapewni ochronę jeśli np. spowodujemy kolizję, w wyniku której uszkodzimy czyjś samochód lub potrącimy pieszego czy rowerzystę, którzy na skutek kolizji doznają uszczerbku na zdrowiu. Dzięki ubezpieczeniu OC nie musimy wówczas pokrywać kosztów naprawy i leczenia z własnej kieszeni, wyręcza nas w tym ubezpieczyciel, który pokrywa szkody do określonych ustawowo sum gwarancyjnych:5 mln euro za szkody na osobach,1 mln euro za szkody w mieniu. Powyższe sumy gwarancyjne odnoszą się do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Należy także pamiętać, że ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkody powstały na skutek rażącego niedbalstwa lub w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, dlatego nie można uznać, że posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC zwalnia nas od wszelkiej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zdarzenia.