Inline
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
Przeglądaj bazę agentów

Ubezpieczenia - Komunikacyjne - Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:


     Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz współubezpieczonych:

> następstwa nieszczęśliwych wypadków
> obrażenia ciała
> zawały serca
> krwotoki śródczaszkowe
> następstwa chorób tropikalnych
> wypadki ubezpieczeniowe powstałe wskutek ataków terroryzmu
> wypadki ubezpieczeniowe powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego poza granicami RP
> wypadki ubezpieczeniowe powstałe wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka
> trwały uszczerbek na zdrowiu
> trwałe uszkodzenie ciała
> zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
> zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
> dieta szpitalna
> zasiłek dzienny
> zwrot kosztów leczenia
> świadczenie w związku z rekonwalescencją ubezpieczonego po jego hospitalizacji
> pomoc finansowa
> świadczenie z tytułu śmierci
> trwałe inwalidztwo
> zgon rodzica, teścia, małżonka, dziecka
> poważne zachorowanie Ubezpieczonego, dziecka, małżonkaUbezpieczenie NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażera

     Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów pojazdu wymienionego w umowie ubezpieczenia. Obejmuje następstwa wypadków powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.


Ubezpieczenie obejmuje między innymi takie świadczenia jak:

> śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
> trwały uszczerbek na zdrowiu
> częściowy uszczerbek na zdrowiu
> zwrot udowodnionych kosztów leczenia
> zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów


Nieszczęśliwy wypadek podczas:

> wsiadania i wysiadania z pojazdu
> załadunku i rozładunku pojazdu
> postój lub naprawa pojazdu na trasie
> pożar lub wybuch pojazdu